Til innhold

Årsrapporter fra komiteer og råd 2016

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.