Til innhold

Tidsplan for Budsjett 2017 og økonomiplan 2017 - 2020

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.