Til innhold

Oppstart av detaljregulering gang - sykkelbru Østre Aker vei

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.