Til innhold

Revidert kriteriesystem på høring i bydelene.

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.