Til innhold

Årsrapporter fra komiteer og råd 2015

Årsaken er oppgradering av designet. Vi beklager om dette er en ulempe for deg. 

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.