Til innhold

Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedrede levekår i Groruddalen - status

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du i eInnsyn.