Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

88 treff av 88 politikere

Aktive filtre

  Sandholdt, Mariane (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
  Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 996 98 805

  Sandven, Jon Werner (Rødt)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Leder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

  Telefon: 926 13 641

  Solstad, Gard (Rødt)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 977 02 528

  Steig, Ola (Rødt)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 906 37 035

  Stærk, Siv-Lise Bendixen (Venstre)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 412 47 292

  Støylen, Marianne (Venstre)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

  Telefon: 926 12 956

  Støylen, Sissel (Venstre)

  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
  Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 922 61 017

  Sundby, Gro Irene (Oslo MS-forening)

  Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

  Telefon: 997 48 599

  Sundelius, Ada (Øvre Disen pensjonistforening)

  Varamedlem av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 906 05 539

  Svea, Berit (Veitvet og Linderud pf)

  Varamedlem av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 416 23 303

  Sætre, Monica Semb (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Nestleder av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 952 80 436

  Sørensen, Christine Bjåen (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
  Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 993 27 497

  Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
  Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 452 32 676

  Tomter, Ruth (Veitvet og Linderud pensjonistforening)

  Nestleder av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 934 40 578

  Torres, Melissa Martinez

  Medlem av Bjerke ungdomsråd

  Telefon: 991 21 035

  Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 988 89 090

  Waglen, Per Otto (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
  Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
  Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

  Telefon: 480 26 100

  Wasland, Frida (Årvoll pensjonistforening)

  Medlem av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 22 65 46 74

  Wilmann, Kristin (Miljøpartiet De Grønne)

  Telefon: 957 50 292

  Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 912 40 247

  Yama, Hodan

  Medlem av Bjerke ungdomsråd

  Telefon: 466 28 504

  Østby, Bjørn (Rødt)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Leder av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 992 91 096

  Aasheim, Thor-Ingar (Høyre)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Leder av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 951 54 985

  Aastebøl, Iver (Rødt)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 984 14 170

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd