Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Line Tveiten

leder

Telefon: 452 81 590

E-post:

Erik Anders Aurbakken

sekretær

Telefon: 23 43 98 52

E-post:

Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Tveiten, Line (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 452 81 590

Sandvær, Anette (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 900 57 574

Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 988 89 090

Haraldsen, Kristine Wika (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Rossow, Irene (Høyre)

Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 930 38 008

Aasheim, Thor-Ingar (Høyre)

Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 951 54 985

Algermissen, Leif (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 469 48 941

Holmstrøm, Espen Forsberg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 473 02 302

Marcussen, Leif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 950 50 087

Gamborg-Heinåli, Bergljot (Rødt)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 920 63 975