Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Jon Werner Sandven

leder

Telefon: 926 13 641

E-post:

Tina Arnesen

sekretær

Telefon: 468 69 685

E-post:

Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Komiteen behandler saker innenfor: barnehager, skoler og skolefritidsordning, ungdomsråd, barne- og ungdomsorganisasjoner, idrettsorganisasjoner, ungdom og rusmidler, barnevern, helsestasjoner for barn og unge, ideelle og veldedige organisasjoner, kirker, menighetsarbeid og andre livssynorganisasjoner, kunst og kunstutøvelse, kulturminnevern, kriminalitetsforebygging og politi.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Sandven, Jon Werner (Rødt)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 926 13 641

Husmo, Egil (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 982 45 421

Isse, Mohamed Duale (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 404 82 938

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 913 29 499

Holland, Arild (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 986 66 126

Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 452 32 676

Nilsen, Stine-Marie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 918 62 872

Dam, Maika Godal (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 412 53 051

Ahmed, Aishah (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 994 79 028

Kaur, Balwinder (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 991 23 051

Hjelm, Camilla (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 480 38 072

Arnesen-Halmrast, Nickolai (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 473 96 628

Waglen, Per Otto (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 480 26 100

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 980 75 425

Lobo, Mariette (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 470 22 259

Haugen, Adeleid (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Støylen, Marianne (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 926 12 956

Benjaminsen, Tina (Arbeiderpartiet)

Observatør av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 412 90 585

Eriksen, Kenneth (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 976 73 553