Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Tor Henriksen

leder

Telefon: 924 40 179

E-post:

Mary Anne Johannessen

møtesekretær

Telefon: 470 57 582

E-post:

Bjerke Eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møtene er åpne for publikum, velkommen!

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Henriksen, Tor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Eldreråd

Telefon: 924 40 179

Tomter, Ruth (Veitvet og Linderud pensjonistforening)

Nestleder av Bjerke Eldreråd

Telefon: 934 40 578

Cristofoli, Anne Lise (Høyre)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 988 35 842

Berge, Tor Hartmark (Linderud og Omegn Vel)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 480 33 199

Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 920 11 071

Hedemann, Gunvor (Øvre Disen pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 957 28 572

Wasland, Frida (Årvoll pensjonistforening)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 22 65 46 74

Folde, Synnøve (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 920 69 455

Sundelius, Ada (Øvre Disen pensjonistforening)

Varamedlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 906 05 539

Halvorsen, Wenche (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 901 84 850

Hegbom, Arvid (Årvoll pensjonistforening)

Varamedlem av Bjerke Eldreråd

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 980 75 425

Andersen, Anne-Lise Risnes (Linderud og Omegn Vel)

Varamedlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 906 83 723

Svea, Berit (Veitvet og Linderud pf)

Varamedlem av Bjerke Eldreråd

Telefon: 416 23 303

Risåsen, Elin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 936 65 191