Til innhold

Møte i Bjerke bydelsutvalg

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Bjerke finner du nå i den nye løsningen eInnsyn.

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. oktober 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ulvenveien 80, møterom Østerheim u.et

Sted

Ulvenveien 80, Oslo

Om møtet

Møter i bydelsutvalget og de andre folkevalgte organer starter med "Åpen halvtime". Der gis publikum anledning til å stille spørsmål og fremme synspunkter uten debatt.
Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne vil ofte stille oppklarende spørsmål etter din innledning.
Det er ikke nødvendig å melde seg før selve møtet, men har du spørsmål ta kontakt med bydelens politiske sekretariat:  merete.stavn@bbj.oslo.kommune.no tlf. 23439917

Publikum har ikke adgang til å ta ordet,  komme med spørsmål og meningsytringer under møtet for øvrig.

VELKOMMEN!

 

Innkalling

Innkalling BU 12.10.17 (PDF 645KB)

Protokoll

Protokoll BU 12.10.17 (PDF 229KB)

Saker til behandling

SakTittel
106/17
107/17
108/17
109/17
110/17
111/17
112/17
113/17
Organisasjonsutvikling i Bydel Bjerke
114/17
Orienteringssak- Helsetjenester til barn og ungdom
115/17
116/17
117/17
118/17
Innfartsparkeringsplasser i Bydel Bjerke og Bydel Grorud
119/17
120/17
121/17
122/17
Endret ungdomsskoletilhørighet for elever ved Tonsenhagen skole