Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Lars Erik Fuglesang

Telefon: 921 49 412

E-post:

Merete Stavn

BU-sekretær

Telefon: 475 12 547

E-post:

Bjerke bydelsutvalg

Bjerke bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Fuglesang, Lars Erik (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 921 49 412

Husum, Hans Vold (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 938 32 740

Sandvær, Anette (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 900 57 574

Holmstrøm, Espen Forsberg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 473 02 302

Diriye, Nima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 974 19 621

Andresen, Ellen Torunn K. (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 906 84 763

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 980 75 425

Meyer, Mathias (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 469 59 450

Husmo, Egil (Høyre)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 982 45 421

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite

Telefon: 913 29 499

Stærk, Siv-Lise Bendixen (Venstre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 412 47 292

Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 452 32 676

Samsam, Farshid (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 938 32 740

Sandven, Jon Werner (Rødt)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 926 13 641

Lethigangas, Siv Marit (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 480 94 604

Grewal, Sarbjeet (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 461 31 173

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke helse, sosial- og arbeidskomite

Telefon: 912 40 247

Vedahl, Bjørn Radoslav (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 988 89 090

Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 913 09 827