Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Bjørn Arvid Lundberg

Telefon: 905 14 198

E-post:

Merete Stavn

BU-sekretær

Telefon: 475 12 547

E-post:

Bjerke bydelsutvalg

Bjerke bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Lundberg, Bjørn Arvid (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 905 14 198

Dybing, Brith (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 957 51 897

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 912 40 247

Fuglesang, Lars Erik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 921 49 412

Isse, Mohamed Duale (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 404 82 938

Sætre, Monica Semb (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 952 80 436

Holmstrøm, Espen Forsberg (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 473 02 302

Molteberg-Bøhn, Ine Mari (Uavhengig)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 957 03 586

Aasheim, Thor-Ingar (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 951 54 985

Grewal, Karmjit (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 980 75 425

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 913 29 499

Jor, Geirmund (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 416 48 263

Sandven, Jon Werner (Rødt)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 926 13 641

Tingbjør, Tommas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 452 32 676

Stærk, Siv-Lise Bendixen (Venstre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 412 47 292

Nilsen, Stine-Marie (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 918 62 872

Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 913 09 827

Henriksen, Tor (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Eldreråd

Telefon: 924 40 179

Marcussen, Leif (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 950 50 087

Arnesen-Halmrast, Nickolai (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 473 96 628

Waglen, Per Otto (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede
Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

Telefon: 480 26 100

Dam, Maika Godal (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 412 53 051

Grewal, Sarbjeet (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

Telefon: 461 31 173

Lysenstøen, Thor (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 990 92 481

Myklebust, Ragnhild (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 911 03 838

Husmo, Egil (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Nestleder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 982 45 421

Deberitz, Per Andre (Høyre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 450 24 122

Risåsen, Elin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 936 65 191

Aspli, Christina (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 930 47 180

Hellerud, Terje Erik (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 959 59 549

Mengistu, Demmelash (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 926 91 372

Rishøi, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 412 82 122

Hertzberg, Anne (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Sandholdt, Mariane (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite
Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 996 98 805

Holland, Arild (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 986 66 126

Kristoffersen, Bjarne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 952 28 711

Kaur, Balwinder (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 991 23 051

Lobo, Mariette (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 470 22 259

Aastebøl, Iver (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 984 14 170

Solstad, Gard (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 977 02 528

Østby, Bjørn (Rødt)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

Telefon: 992 91 096

Ahmed, Aishah (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 994 79 028

Kongsrud, Anne Kari (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 995 30 249

Støylen, Marianne (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 926 12 956

Einejord, Åsel Aili (Venstre)

Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

Telefon: 995 73 336

Benjaminsen, Tina (Arbeiderpartiet)

Observatør av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 412 90 585

Eriksen, Kenneth (Høyre)

Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 976 73 553