Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

Bjørn Arvid Lundberg

Leder

Telefon: 905 14 198

E-post:

Merete Stavn

BU-sekretær

Telefon: 475 12 547

E-post:

Bjerke arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Lundberg, Bjørn Arvid (Arbeiderpartiet)

Leder av Bjerke arbeidsutvalg
Leder av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 905 14 198

Dybing, Brith (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 957 51 897

Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 913 29 499

Winger, Torstein (Arbeiderpartiet)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

Telefon: 912 40 247

Molteberg-Bøhn, Ine Mari (Uavhengig)

Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
Medlem av Bjerke bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

Telefon: 957 03 586

Benjaminsen, Tina (Arbeiderpartiet)

Observatør av Bjerke arbeidsutvalg
Nestleder av Bjerke bydelsutvalg
Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

Telefon: 412 90 585