Til innhold

Pårørendeskole for pårørende til personer med demens

Arrangementsinformasjon

Dato

Onsdag 10. januar
Repeterende aktivitet. Skjer hver onsdag fram til 7. februar

Tid

18:00-20:30

Sted

Refstadveien 100, 0589 OSLO

Om aktiviteten

Hva er pårørendeskole?

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. 

Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrig familie.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

For mer informasjon/påmelding:

Demenskoordinator Mona Bekkhus-Wetterberg
Telefon: 23 43 96 00 / 918 58 139
Epost: mona.bekkhus-wetterberg@bbj.oslo.kommune.no

Program

10. januar:

  • Sykdomslære med overlege Peter Bekkhus-Wetterberg, Hukommelsesklinikken, Ullevål sykehus

17. januar:

  • (Vente)sorg og mestring med spesialpsykolog Anne Kari Hoel, Villa Enerhaugen

24. januar:

  • Verge, samtykke, framtidsfullmakt med Jurist Peter Andersen Rød, Fylkesmannen i Oslo

31. januar:

  • Bydelens tilbud med avdelingssykepleier Lene Breibøl
  • Fastlegens oppgaver med fastlege Eivind Arne Wiik, Bjerke legesenter
  • Kognitive hjelpemidler med ergoterapeut Benedicte Lund Hein, Bydel Bjerke demensteam

7. februar:

  • Når kommunikasjonen blir vanskelig med Peter og Mona Bekkhus-Wetterberg