Til innhold
Politikk i Bydel Alna

Erik Mathisen

Leder tilsynsutvalget Alna nord

E-post:

Tilsynsutvalg Alna nord

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Mathisen, Erik (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg Alna nord

Født: 1956

Bosted: Kurlandstien 10, 1052 Oslo

Thorkildsen, Leif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 906 97 368

Født: 1941

Bosted: Jerikoveien 13 B, 1067 Oslo

Rønold, Linda (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 950 89 557

Wilhelmsen, Johan (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 954 89 300

Morten Svensson

Svensson, Morten (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 902 78 655

Født: 1955

Bosted: Lindebergåsen 23 B, 1071 Oslo