Til innhold

Planstrategi og planprogram 2016-2019 for Oslo kommune - høring og offentlig ettersyn. Uttalelse fra Bydel Alna

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Alna finner du i eInnsyn.