Til innhold

MBK referatsaker for perioden 16.02.-12.04.2016

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Alna finner du i eInnsyn.

Publisert dato: 18.04.2016

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
12.04.2016

Møte i Alna miljø- og byutviklingskomité