Til innhold

Bydel Alnas uttalelse vedrørende sammenslåing av inntaksområdene for Gran og Haugen skoler, samt skoltilhørighet på ungdomstrinnet skoleåret 2017-2018

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Alna finner du i eInnsyn.