Til innhold
Politikk i Bydel Alna

Christine Harstveit

MBK sekretær

Telefon: 900 61 588

E-post:

Alna miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

 

Medlemmer

Monique Nyberget Hiller

Hiller, Monique Nyberget (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 988 70 257

Født: 1979

Bosted: Nåkkves vei 3, 0670 Oslo

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Født: 1957

Bosted: Ulvenveien 119 A, 0665 Oslo

Hans Amberg

Amberg, Hans (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 916 54 521

Født: 1943

Bosted: Lindebergveien 25 C, 1069 Oslo

Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 11 627

Født: 1974

Bosted: Caspar Storms vei 1 B, 0664 Oslo

Morten Svensson

Svensson, Morten (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 902 78 655

Født: 1955

Bosted: Lindebergåsen 23 B, 1071 Oslo

Jens Torkild Davidsen

Davidsen, Jens Torkild (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 932 24 323

Født: 1958

Bosted: Trygve Nilsens vei 15. 1061 Oslo

Muskaug, Richard (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 916 93 894

Ivar Leveraas

Leveraas, Ivar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna eldreråd
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 900 59 164

Drivenes, Rina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 986 46 905

Født: 1975

Bosted: Erling Michelsens vei 4 A, 1061 Oslo

Solli, Berit (Høyre)

Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 970 70 657

Astrup, Håkon Ragnar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 467 66 144

Født: 1973

Bosted: Haugerudveien 6, 0674 Oslo

Dagenborg, Bente Lise (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 419 22 941

Født: 1961

Bosted: Ole Messelts vei 18, 0676 Oslo

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 905 32 682

Født: 1960

Bosted: Munkebekken 332, 1061 Oslo

Rafdal, Maren Zon (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 472 52 240

Skodjevåg, Pål (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 414 04 082

Født: 1980

Bosted: Teisenveien 39 E, 0666 Oslo

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna eldreråd
Observatør av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 474 15 531

Siv Hjellnes

Hjellnes, Siv (permisjon) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 452 18 365

Født: 1972