Til innhold
Alna bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. mars 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Storsalen, Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et.

Sted

Innkalling

Innkalling og sakskart Alna bydelsutvalg 03.03.2016 (PDF 1,2MB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 03.03.2016(2) (PDF 359KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Regnskap 2015(2)
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
Vedtekter for kommunale frivilligsentraler i Bydel Alna(1)
7/16
8/16
Medarbeiderundersøkelsen 2015(1)
9/16
10/16
11/16
12/16
Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder - høring(1)
13/16
Utfordringer på flyktningeområdet 2016(1)
14/16
15/16
Områdeløft Trosterud-Haugerud - forslag til tiltak i 2016(1)
16/16
Tveten gård og Nordre Lindeberg gård - leieavtaler og videre samarbeid med Kulturetaten(1)
17/16
18/16
19/16