Til innhold
Alna bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 18. juni 2015

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset Forum, Søren Bulls vei 4

Sted

Innkalling

Innkalling og sakskart BU 18.06.2015 (PDF 1047KB)

Protokoll

Protokoll fra bydelsutvalget 18.06.2015 (PDF 440KB)

Saker til behandling

SakTittel
29/15
30/15
31/15
32/15
33/15
34/15
35/15
36/15
Orienteringssak om utvikling av fremtidens seniorsenter
37/15
38/15
Tiltak for å heve bokvaliteten i Lindeberglia - Orienteringssak
39/15
40/15
41/15
Vedrørende barnehagesituasjonen i Furuset-området
42/15
43/15
Behov for mer voksentetthet i de kommunale barnehagene
44/15
Oversikt over barnehagers behov for enkle ting som kan bidra til en god barnehagehverdag
45/15
46/15
47/15
48/15
Høring - Forslag til endringer i finansieringsordningen for private barnehager