Til innhold
Alna bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. juni 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Furuset bibliotek og aktivitetshus, møterom Hagerup

Sted

Trygve Lies plass 1, inngang A, 2. et., OSLO

Innkalling

Innkalling og sakskart til Alna bydelsutvalg 16.06.2016 (PDF 2,8MB)

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 28.04.2016 (PDF 224KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Alna bydelsutvalg 16.06.2016 (PDF 239KB)

Saker til behandling

SakTittel
30/16
31/16
Økonomisk status pr. mars 2016
32/16
Økonomisk status pr. april 2016(1)
33/16
34/16
35/16
36/16
37/16
Avvikling av gratis kjernetid i regi av Groruddalssatsingen og tiltak finansiert av disse midlene
38/16
Behov for flere fosterhjem
39/16
40/16
42/16
43/16
44/16
Forslag til navn på sykehjemmet i Henrik Sørensens vei 44
45/16
Sommerfullmakter