Til innhold
Politikk i Bydel Alna

Camilla Tomren

BU-konsulent

Telefon: 469 48 639

E-post:

Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2015–2019.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Født: 1957

Bosted: Ulvenveien 119 A, 0665 Oslo

Monique Nyberget Hiller

Hiller, Monique Nyberget (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 988 70 257

Født: 1979

Bosted: Nåkkves vei 3, 0670 Oslo

Morten Svensson

Svensson, Morten (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 902 78 655

Født: 1955

Bosted: Lindebergåsen 23 B, 1071 Oslo

Haga, Tore Syvert (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 951 37 171

Født: 1984

Bosted: Stjerneblokkveien 8, 1083 Oslo

Nasreen Begum

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 975 63 316

Født: 1976

Bosted: Granstangen 22 A, 1051 Oslo

Mithat Dogan

Dogan, Mithat (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 414 67 564

Født: 1976

Bosted: Gransdalen 27 A, 1054 Oslo

Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 404 12 803

Født: 1954

Bosted: Hellerud gårds vei 12, 0671 Oslo

Lutro, Silje (Høyre)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Ivar Morken

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 924 60 203

Født: 1957

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 905 32 682

Født: 1960

Bosted: Munkebekken 332, 1061 Oslo

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 915 19 839

Født: 1956

Bosted: Munkebekken 173, 1061 Oslo

Helga Storvik Pedersen

Pedersen, Helga Storvik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 415 08 038

Født: 1959

Bosted: Skansen terrasse 23, 1062 Oslo

Jens Torkild Davidsen

Davidsen, Jens Torkild (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 932 24 323

Født: 1958

Bosted: Trygve Nilsens vei 15. 1061 Oslo

Jørgensen, Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 928 29 767

Født: 1950

Bosted: Kløfterhagen 23 B, 1067 Oslo

Bjørn Åge Hansen

Hansen, Bjørn Åge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Født: 1951

Bosted: Erling Michelsens vei 19 B, 1061 Oslo

Hans Amberg

Amberg, Hans (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 916 54 521

Født: 1943

Bosted: Lindebergveien 25 C, 1069 Oslo

Ragni Arnesen

Arnesen, Ragni (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 957 57 100

Født: 1944

Bosted: Nåkkves vei 1, 0670 Oslo

Østhell, Grete (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Observatør av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 938 79 788

Født: 1951

Bosted: Ludvig Karstens vei 4, 1064 Oslo

Ivar Leveraas

Leveraas, Ivar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna eldreråd
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 900 59 164

Iversen, Ragnhild Laird (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 984 41 004

Bosted: Ole Reistads vei 25 D, 1068 Oslo

Ingunn Gjerstad

Gjerstad, Ingunn (permisjon) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 918 30 142

Født: 1963

Bosted: Grønliveien 39, 1056 Oslo

Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 11 627

Født: 1974

Bosted: Caspar Storms vei 1 B, 0664 Oslo

Essekouri, Siham (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 486 55 847

Født: 1980

Bosted: Granstangen 22 A, 1051 Oslo

Karakoc, Cihan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Nestleder av Alna råd for funksjonshemmede

Telefon: 988 94 272

Født: 1993

Bosted: Lindebergåsen 14 B, 1068 Oslo

Brentebråten, Inger (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg

Borch, Guri Waalen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 915 90 280

Født: 1979

Bosted: Munkebekken 222, 1061 Oslo

Castberg, Ivar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 924 93 701

Født: 1945

Bosted: Rundtjernveien 9 H, 0672 Oslo

Lie-Jensen, Anette Christensen (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Sørensen, Malin Bye (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 995 47 919