Til innhold

Alna bydelsutvalg

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel Alna finner du i eInnsyn.


Gro Leander Nordaas

BU-konsulent

Telefon: 23 47 99 64

E-post:

Alna bydelsutvalg

Alna bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

Medlemmer

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Født: 1957

Bosted: Ulvenveien 119 A, 0665 Oslo

Monique Nyberget Hiller

Hiller, Monique Nyberget (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 988 70 257

Født: 1979

Bosted: Nåkkves vei 3, 0670 Oslo

Morten Svensson

Svensson, Morten (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 902 78 655

Født: 1955

Bosted: Lindebergåsen 23 B, 1071 Oslo

Haga, Tore Syvert (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 951 37 171

Født: 1984

Bosted: Stjerneblokkveien 8, 1083 Oslo

Nasreen Begum

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 975 63 316

Født: 1976

Bosted: Granstangen 22 A, 1051 Oslo

Mithat Dogan

Dogan, Mithat (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 414 67 564

Født: 1976

Bosted: Gransdalen 27 A, 1054 Oslo

Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 404 12 803

Født: 1954

Bosted: Hellerud gårds vei 12, 0671 Oslo

Lutro, Silje (Høyre)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Ivar Morken

Morken, Ivar (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 924 60 203

Født: 1957

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 905 32 682

Født: 1960

Bosted: Munkebekken 332, 1061 Oslo

Støylen, Torleif (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Leder av Alna råd for funksjonshemmede
Leder av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 915 19 839

Født: 1956

Bosted: Munkebekken 173, 1061 Oslo

Helga Storvik Pedersen

Pedersen, Helga Storvik (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 415 08 038

Født: 1959

Bosted: Skansen terrasse 23, 1062 Oslo

Jens Torkild Davidsen

Davidsen, Jens Torkild (Høyre)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 932 24 323

Født: 1958

Bosted: Trygve Nilsens vei 15. 1061 Oslo

Jørgensen, Elisabeth (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 928 29 767

Født: 1950

Bosted: Kløfterhagen 23 B, 1067 Oslo

Bjørn Åge Hansen

Hansen, Bjørn Åge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Født: 1951

Bosted: Erling Michelsens vei 19 B, 1061 Oslo

Hans Amberg

Amberg, Hans (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 916 54 521

Født: 1943

Bosted: Lindebergveien 25 C, 1069 Oslo

Ragni Arnesen

Arnesen, Ragni (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 957 57 100

Født: 1944

Bosted: Nåkkves vei 1, 0670 Oslo

Østhell, Grete (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Observatør av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 938 79 788

Født: 1951

Bosted: Ludvig Karstens vei 4, 1064 Oslo

Ivar Leveraas

Leveraas, Ivar (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna eldreråd
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 900 59 164

Iversen, Ragnhild Laird (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 984 41 004

Bosted: Ole Reistads vei 25 D, 1068 Oslo

Ingunn Gjerstad

Gjerstad, Ingunn (permisjon) (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 918 30 142

Født: 1963

Bosted: Grønliveien 39, 1056 Oslo

Susana Mercedes Kværndal

Kværndal, Susana Mercedes (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 911 11 627

Født: 1974

Bosted: Caspar Storms vei 1 B, 0664 Oslo

Essekouri, Siham (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 486 55 847

Født: 1980

Bosted: Granstangen 22 A, 1051 Oslo

Karakoc, Cihan (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Nestleder av Alna råd for funksjonshemmede

Telefon: 988 94 272

Født: 1993

Bosted: Lindebergåsen 14 B, 1068 Oslo

Brentebråten, Inger (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg

Borch, Guri Waalen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 915 90 280

Født: 1979

Bosted: Munkebekken 222, 1061 Oslo

Castberg, Ivar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 924 93 701

Født: 1945

Bosted: Rundtjernveien 9 H, 0672 Oslo

Lie-Jensen, Anette Christensen (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Sørensen, Malin Bye (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 995 47 919