Til innhold
Politikk i Bydel Alna

Camilla Tomren

BU -konsulent

Telefon: 469 48 639

E-post:

Alna arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker.

Medlemmer

Knut Røli

Røli, Knut (Arbeiderpartiet)

Leder av Alna arbeidsutvalg
Leder av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 481 23 223

Født: 1957

Bosted: Ulvenveien 119 A, 0665 Oslo

Monique Nyberget Hiller

Hiller, Monique Nyberget (gruppeleder) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Nestleder av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 988 70 257

Født: 1979

Bosted: Nåkkves vei 3, 0670 Oslo

Sørensen, Malin Bye (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna helse- og sosialkomite

Telefon: 995 47 919

Børge Ingvaldsen

Ingvaldsen, Børge (gruppeleder) (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 404 12 803

Født: 1954

Bosted: Hellerud gårds vei 12, 0671 Oslo

Anne-Liv Gamlem

Gamlem, Anne-Liv (gruppeleder) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Varamedlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 905 32 682

Født: 1960

Bosted: Munkebekken 332, 1061 Oslo

Nasreen Begum

Begum, Nasreen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Telefon: 975 63 316

Født: 1976

Bosted: Granstangen 22 A, 1051 Oslo

Bjørn Åge Hansen

Hansen, Bjørn Åge (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna helse- og sosialkomite

Født: 1951

Bosted: Erling Michelsens vei 19 B, 1061 Oslo

Lutro, Silje (Høyre)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna oppvekst- og kulturkomite

Østhell, Grete (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Varamedlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Observatør av Alna oppvekst- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg Alna sør

Telefon: 938 79 788

Født: 1951

Bosted: Ludvig Karstens vei 4, 1064 Oslo

John Sørå

Sørå, John (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna eldreråd
Observatør av Alna miljø- og byutviklingskomite

Telefon: 474 15 531

Haga, Tore Syvert (gruppeleder) (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg

Telefon: 951 37 171

Født: 1984

Bosted: Stjerneblokkveien 8, 1083 Oslo

Morten Svensson

Svensson, Morten (gruppeleder) (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Varamedlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Alna oppvekst- og kulturkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg Alna nord

Telefon: 902 78 655

Født: 1955

Bosted: Lindebergåsen 23 B, 1071 Oslo