Til innhold
Slik sender du byggesøknad på egen hånd

Nabovarsel

Når må du varsle?

Hovedregelen er at du alltid skal varsle om byggearbeider. Du trenger likevel ikke å varsle når naboene i liten grad blir berørt. Dette gjelder for eksempel

  • når du kun skal gjøre endringer inne
  • når du skal gjennomføre mindre utvendige tiltak som naboen ikke kan se fra sin eiendom

Hvem må du varsle?

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere. En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på, mens gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, innkjørsel eller et friområde.

Måter du kan varsle på

Du kan enten sende nabovarslene på e-post, levere dem personlig eller sende dem som rekommandert post. Dersom du varsler på e-post, må mottakeren sende et svar som bekrefter at e-posten er mottatt.

Når du sender inn byggesøknaden til Plan- og bygningsetaten, skal du legge ved naboenes merknader, en kvittering som viser hvem som har mottatt varsel, og en kopi av nabovarselet.

Slik kan du varsle uten å bruke den elektroniske tjenesten

Hvis du ikke vil bruke den elektroniske tjenesten for å finne naboer og lage dokumenter, finner du skjemaene du trenger for å varsle naboene hos Direktoratet for Byggkvalitet. Blanketten «Nabovarsel» sendes til naboene, mens «Opplysninger gitt i nabovarsel» og «Kvittering for nabovarsel» sendes til Plan- og bygningsetaten sammen med søknaden.

Les mer om hvordan du søker på egen hånd