Felle eller beskjære trær

Felle eller beskjære tre på kommunal grunn

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Hvis du er nabo til trær som du syns er til skade eller ulempe for deg, kan du søke om å få fjernet eller beskåret trærne. Søknaden vil bli vurdert ut fra Naboloven.

Ulovlig felling av trær blir anmeldt. Vi kan kreve gjenplanting eller erstatning.

Slik søker du

  • 1Skriv en begrunnet søknad.
  • 2Legg ved relevant dokumentasjon.
  • 3Oppgi om du ønsker å felle eller beskjære treet for egen regning.

    Oslo kommune har ikke ansvaret for fellings- eller beskjæringsarbeidet dersom du gjør det for egen regning.

  • 4Send søknaden og relevant dokumentasjon.

    Søknad og dokumentasjon sendes til:

    Kontakt Bymiljøetaten hvis du har spørsmål om søknaden.

Ved innvilget søknad

Finn en trepleier for hjelp med å felle treet.

Meld fra om feil og mangler

Meld fra om trær på kommunal grunn du mener er i veien eller til fare.

Hvis treet utgjør umiddelbar fare, anbefaler vi at du tar kontakt med nødetatene på telefon 110.