Til innhold

Priseksempler justering av eiendomsgrense - grensejustering

En eiendom overfører et lite areal til en annen eiendom.  

  • Første kolonne viser til paragraf i gebyrregulativet.
  • Beregningene er gjort etter gebyrregulativet for 2018.

 

Vurdering, oppmåling/saksbehandling og tilleggsgebyr
§Type arbeid og tillegg Kroner
6-2-1per sak om grensejustering8630
8-1-2Grensejustering av grunn- og anleggseiendom.16 660
8-2-9For saker i indre by (gnr. 200-249). Gjelder §§ 8-1-1 til 8-1-4 og §§ 8-2-1 til 8-2-7.4998 (+ 30% av 16 660)
Matrikkelbrev (enten 175 eller 350 kr per stk) (2 matrikkelbrev i dette eksempelet)350 (175 x 2 matrikkelbrev)
= Total kostnad30 288

Gebyret vil påvirkes av eiendommens beliggenhet, størrelse og antall involverte eiendommer.  

De fleste saker vil ha både tillegg og rabatter i gebyret som ikke nødvendigvis vises i dette eksempelet.  

Du vil motta to fakturaer, en for vurdering og deretter en for oppmåling/saksbehandling og eventuelle tillegg.