Justering av eiendomsgrense

Priseksempler justering av eiendomsgrense - grensejustering

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

  • Første kolonne viser til paragraf i gebyrforskriften.
  • Beregningene er gjort etter gebyrforskriften for 2020.
Eksempel: Et lite areal overføres fra en eiendom til en annen
§Type arbeid og tillegg Kroner
6-2-1per sak om grensejustering9160
8-1-2Grensejustering av grunn- og anleggseiendom17 690
8-2-9For saker i indre by (gnr. 200-249). Gjelder §§ 8-1-1 til 8-1-4 og §§ 8-2-1 til 8-2-7.5307 (+ 30 % av 17 690)
Matrikkelbrev (enten 175 eller 350 kr per stk) (2 matrikkelbrev i dette eksempelet)350 (175 x 2 matrikkelbrev)
= Total kostnad32 507

Gebyret vil påvirkes av eiendommens beliggenhet, størrelse og antall involverte eiendommer.  

De fleste saker vil ha både tillegg og rabatter i gebyret som ikke nødvendigvis vises i dette eksempelet.  

Du vil motta to fakturaer, en for vurdering og deretter en for oppmåling/saksbehandling og eventuelle tillegg.