Til innhold

Priseksempler for justering av eiendomsgrense - arealoverføring

  • Første kolonne viser til paragraf i gebyrregulativet.
  • Beregningene er gjort etter gebyrregulativet for 2018.

En eiendom i indre by, overfører et areal (600 m*) til en annen eiendom.

Søknadsbehandling, oppmåling/saksbehandling og tilleggsgebyr
§Type arbeid og tillegg Kroner
6-1-3For fradeling av tilleggseiendom (deling med sammenslåing), eller arealoverføring, per berørt eiendom13 020 (6510 x 2 eiendommer)
6-3-1Per sak etter § 6-1-1, § 6-1-2 og § 6-1-3 fra og med 2. til og med 10. eiendom. Fra og med eiendom nr. 11 er det gebyrfritt.-2604 (- 40% av 6510)
8-1-1Grunnbeløp for det største utearealet til eierseksjon, per arealoverføring og per fradelt grunn- eller anleggseiendom.26 430
8-2-1Tillegg til § 8-1-1 per m2 for arealer mellom 500 m² og 20 000 m². (600 m² i dette eksempelet*)291 (2,91 kr x 100 m²)
8-2-9For saker i indre by (gnr. 200-249). Gjelder §§ 8-1-1 til 8-1-4 og §§ 8-2-1 til 8-2-7.8016,30 (+ 30% av 26721)
Tinglysing per dokument (2 dokumenter i dette eksempelet)1050 (525 x 2 dokumenter)
Matrikkelbrev (enten 175 eller 350 kr per stk) (2 matrikkelbrev i dette eksempelet)350 (175 x 2 matrikkelbrev)
= Total kostnad46 553,30

Gebyret vil påvirkes av eiendommens beliggenhet, størrelse og antall involverte eiendommer.  

De fleste saker vil ha både tillegg og rabatter i gebyret som ikke nødvendigvis vises i dette eksempelet.  

Du vil motta to fakturaer, en for søknadsbehandling og deretter en for oppmåling/saksbehandling.