Justering av eiendomsgrense

Priseksempler for justering av eiendomsgrense - arealoverføring

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

  • Første kolonne viser til paragraf i gebyrforskriften.
  • Beregningene er gjort etter gebyrforskriften for 2020.
Eksempel: En eiendom i indre by overfører et areal (600 m²) til en annen eiendom
§Type arbeid og tillegg Kroner
6-1-3For fradeling av tilleggseiendom (deling med sammenslåing), eller arealoverføring, per berørt eiendom13 840 (6920 x 2 eiendommer)
6-3-1Per sak etter § 6-1-1, § 6-1-2 og § 6-1-3 fra og med 2. til og med 10. eiendom. Fra og med eiendom nr. 11 er det gebyrfritt.-2768 (- 40% av 6920)
8-1-1Grunnbeløp for det største utearealet til eierseksjon, per arealoverføring og per fradelt grunn- eller anleggseiendom.28 050
8-2-1Tillegg til § 8-1-1 per m2 for arealer mellom 500 m² og 20 000 m². (600 m² i dette eksempelet*)309 (3,09 kr x 100 m²)
8-2-9For saker i indre by (gnr. 200-249). Gjelder §§ 8-1-1 til 8-1-4 og §§ 8-2-1 til 8-2-7.8507,70 (+ 30% av 28 358)
Tinglysing per dokument (2 dokumenter i dette eksempelet)1170 (585 x 2 dokumenter)
Matrikkelbrev (enten 175 eller 350 kr per stk) (2 matrikkelbrev i dette eksempelet)350 (175 x 2 matrikkelbrev)
= Total kostnad49 458,70

Gebyret vil påvirkes av eiendommens beliggenhet, størrelse og antall involverte eiendommer.  

De fleste saker vil ha både tillegg og rabatter i gebyret som ikke nødvendigvis vises i dette eksempelet.  

Du vil motta to fakturaer, en for søknadsbehandling og deretter en for oppmåling/saksbehandling.