Til innhold

Justering av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrensene mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Hva får du?

Vi foretar enten grensejustering ved små endringer, eller arealoverføring ved større endringer.

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Krav til søker

  • For å få gjennomført saken din som grensejustering må overføringen være under 50 m², eller under 25 m² for eiendommer i indre by. Grensejusteringen må oppfylle kravene i matrikkelforskriften. 
  • Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).
  • Du må få samtykke fra eierne av eiendommene som er involvert.

Hva koster det?

Arealoverføring

Det koster 6 510 kroner for søknadsbehandling per tomt ved arealoverføring. Skal du justere flere tomter, får du rabatt.

Det koster 26 430 kroner for oppmåling og saksbehandling av arealoverføring per justert /overført del.

I tillegg koster det 2,91 kroner per m² for areal utover 500 m². For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200-249) kommer et tillegg på 30%.

Grensejustering

Det koster 8 630 kroner for søknadsbehandling av grensejustering.

Det koster 16 660 kroner for oppmåling og saksbehandling av grensejustering.

For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200-249) kommer et tillegg på 30%.

Eventuelle tillegg

Tinglysingsgebyr koster 525 kroner per dokument.

Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Priseksempler for grensejustering.

Priseksempler for arealoverføring.

Se priser i gebyrregulativet kapittel 6 og 8.

 

Slik søker du

Hva skjer videre?

Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.

Dersom søknaden blir godkjent, starter saksbehandling og oppmåling. Saken er normalt gjennomført innen 19 uker fra tillatelsen er gitt.

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.