Førstegangsseksjonering

Priseksempler for seksjonering med uteareal

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

  • Første kolonne viser til paragraf i gebyrregulativet.
  • Beregningene er gjort etter gebyrregulativet for 2020.
  • Det er samme pris for seksjonering og reseksjonering.
Eksempel: En eiendom i indre by seksjoneres (uten befaring), hvor tre seksjoner får uteareal
§Type arbeid og tillegg Kroner
10-1-1For behandling av seksjoneringssøknad uten befaring betales 3 ganger rettsgebyret.3516
8-1-1Grunnbeløp for det største utearealet til eierseksjon, per arealoverføring og per fradelt grunn- eller anleggseiendom.28 050
8-2-1Tillegg til § 8-1-1 per m2 for arealer mellom 500 m² og 20 000 m². (550 m² i dette eksempelet)154,50 (3,09 kr x 50 m²)
8-2-3Tillegg til § 8-1-1 fra seksjonert uteareal nr.2. Per uteareal under 100 m². (80 m² i dette eksempelet)7090
8-2-4Tillegg til § 8-1-1 fra seksjonert uteareal nr.2. Per uteareal over 100 m². (250 m² i dette eksempelet)14 140
8-3-2For oppmåling av flere eiendommer samtidig, fra 2. til og med 10. eiendom. Gjelder §§ 8-1-1, 8-1-2 og §§ 8-2-1 til 8-2-4.- 3184,50 (-15 % av 21 230)
8-2-9For saker i indre by (gnr. 200-249). Gjelder §§ 8-1-1 til 8-1-4 og §§ 8-2-1 til 8-2-7.13 875 (+ 30 % av 46 250)
Tinglysing per dokument (1 dokument i dette eksempelet)585
Matrikkelbrev (enten 175 eller 350 kr per stk) (4 matrikkelbrev i dette eksempelet)700
= Total kostnad64 926

Gebyret vil påvirkes av eiendommens beliggenhet, størrelse og antall involverte eiendommer.  

De fleste saker vil ha både tillegg og rabatter i gebyret som ikke nødvendigvis vises i dette eksempelet.