Til innhold

Meld i fra om ulovlig byggearbeid

Hvis du vil melde fra om ulovlige forhold, gjør følgende:

  1. Snakk med naboen din først

  2. Sjekk i saksinnsyn om det er gitt tillatelse til arbeidet. Kontakt eventuelt saksbehandler i byggesaken hvis du er i tvil.

  3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

  4. Meld fra hvis det ikke er gitt tillatelse og du mistenker at arbeidene er ulovlige.

Meld fra om ulovlighet

Hvis vi finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.

Fare for liv eller helse

Hvis det er umiddelbar fare for liv og helse, ring vakttelefon 23 49 13 00 mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 09:00-15:00, torsdag fra. 12:00-18:00.

Det kan for eksempel gjelde

  • løse bygningsdeler som kan falle ned

  • støttemurer i svært dårlig forfatning

  • andre bygningsmessige forhold som kan skade personer.