Hvorfor behandler vi personopplysninger?

Oslo kommune samler inn og behandler personopplysninger for å tilby de tjenestene vi skal, og samtidig ta vare på innbyggernes personvern.

Oslo kommune behandler personopplysninger for å levere tjenester i kommunen.

Hvilket formål personopplysningene behandles til, avhenger av hvilke tjenester kommunen leverer til deg. Det kan for eksempel være opplysninger om navn, adresse og annen nødvendig informasjon kommunen trenger for å behandle søknad om skoleplass, barnehageplass eller beboerparkering.

Hva er det rettslige grunnlaget?

De fleste tjenestene Oslo kommune leverer er lovpålagte oppgaver. For å utføre oppgavene, er det nødvendig å behandle dine personopplysninger.

For eksempel pålegger barnehageloven Oslo kommune å tilby barnehageplasser. Oslo kommune må derfor behandle personopplysningene som er nødvendig for å tilby deg barnehageplass.

I tilfeller hvor Oslo kommune leverer tjenester som ikke er lovpålagte, behandles opplysningene på bakgrunn av samtykke eller avtale. Et eksempel på en slik tjeneste er «Bil i Oslo»-appen, som er en ekstratjeneste for å gjøre parkering i Oslo enklere. For å ta i bruk denne tjenesten må du samtykke til at kommunen kan behandle personopplysningene som er nødvendige for at kommunen skal kunne levere denne tjenesten til deg.