Hvilke rettigheter har du?

Som registrert i våre registre, har du rettigheter som følger av personopplysningsloven og av annen lovgivning.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I enkelte tilfeller er du lovpålagt å gi kommunen relevante personopplysninger. I forbindelse med kommunens skatteinnkreving, er du for eksempel lovpålagt å gi kommunen opplysninger om inntekt og formue. I andre tilfeller er det frivillig å gi kommunen personopplysninger.

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om:

  • hvilke konkrete personopplysninger kommunen behandler om deg
  • hvor opplysningene er hentet fra
  • til hvilke formål personopplysningene blir brukt
  • om de er utlevert til andre og eventuelt hvem

Retting av feil

Oppdager du at Oslo kommune har registrert uriktige, utdaterte eller ufullstendige opplysninger om deg, har du krav på å få disse rettet. I tilfeller der opplysningene er hentet fra andre offentlige aktører må du henvende deg til disse for å få opplysningene rettet. For eksempel må du henvende deg til Skatteetaten hvis du mener din folkeregistrerte adresse er feil.

Sperring av tilgang til Min side ved mistanke om misbruk

Hvis du har mistanke om misbruk av din elektroniske ID, må du sperre den elektroniske ID-en som du mistenker er misbrukt.

Merk at sperring av en elektronisk ID kan begrense tilgang til elektroniske tjenester fra bank, stat og/eller kommune. Det vil heller ikke være mulig å representere virksomheter i de elektroniske tjenestene. 

Ønsker du å reaktivere en elektronisk ID må du ta kontakt med leverandøren(e).

Reservasjon mot elektronisk kommunikasjon

For å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon på sms og e-post fra Oslo kommune, må du reservere deg i Kontakt- og reservasjonsregisteret. Når du har meldt reservasjon, vil du ikke lenger motta elektroniske brev, e-post eller sms fra offentlige virksomheter. Normalt vil du i stedet få tilsendt papirbrev i posten. 

Offentlige virksomheter kan sende SMS, epost eller digitale brev med påminnelse om avtaler og servicemeldinger, som for eksempel stenging av vann, også når du har reservert deg.