Skeivt kulturår Oslo

I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Stortinget opphevet Straffelovens paragraf 213. Markeringen har fått navnet Skeivt kulturår og målet er å synliggjøre skeive liv og skeiv kunst og kultur.

Oslo kommune støtter opp om og deltar i arrangementer og utstillinger i regi av kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og forskere i kulturåret. Kommunen ønsker å løfte frem, og synliggjøre Oslos skeive historie.

Kulturåret gir oss anledning til å feire framgang for kjønns- og seksualitetsmangfold, samtidig som det erkjennes at alle mål ikke er nådd.

LHBT-personer utsettes dobbelt så ofte for hatytringer som den øvrige befolkningen. 15 % har blitt utsatt for konkrete trusler, 12 % har blitt utsatt for hatytringer og 36 % har opplevd nedsettende kommentarer. Mellom 10 og 20 % av den norske befolkingen har negative holdninger til transpersoner og personer som ikke definerer seg som enten mann eller kvinne.

I 2020 vedtok bystyret i Oslo handlingsplanen Stolt og fri. Målet for handlingsplanen er å øke anerkjennelsen av kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold i Oslos befolkning. Synliggjøring er et av de viktigste tiltakene mot diskriminering. For enkeltindivider er konsekvensene av diskriminering frykt og psykisk stress. Dette kan føre til at den enkelte legger begrensninger på egne valg og handlingsrom. På gruppenivå kan det medføre at enkelte grupper trekker seg tilbake fra offentligheten, og at utsatte grupper internaliserer negative stereotypier. På samfunnsnivå kan konsekvensene være at fordommer diskriminering normaliseres.

Med markeringer i Skeivt kulturår ønsker kommunen at 2022 skal huskes som året da vi annerkjente og feiret det store kjønns- og seksualitetsmangfoldet i byen vår, noe som beriker livet til alle som bor i Oslo.

Aktiviteter i Oslo kommune under Skeivt kulturår

  • Markering av Skeivt Kulturår i Rådhuset

Oslo kommune og Regjeringens offisielle 50-årsmarkering av kulturåret ble gjennomført i Oslo rådhus 23. juni 2022.

  • Regnbueplass

Oslo kommunes egen Regnbueplass ble åpnet i Spikersuppa i Oslo sentrum 21. april 2022, på årsdagen for Stortingets avkriminalisering av homofili. Regnbueplassen ligger midt i Oslo på et av byens mest kjente steder – i Spikersuppa. Spikersuppa er sentrum for den årlige Pride-festivalen i juni, og har tilknytning til Oslos skeive historie og kampen for skeives rettigheter

  • Utstillinger

Ustillingen "Grenseløs" viser skeive liv og historier gjennom kunst. Kjelleren Interkulturelt museum som en gang var fengselsceller i gamle Grønland politistasjon er fylt med kunst, filmer, plakater, bilder og intervjuer. Ustillingen er laget i et samarbeid med Pride Art og byens skeive organisasjoner.

Utendørsutstillingen "Oslos skeive historie gjennom 50 år" på Rådhusplassen skal synliggjøre forbilder viktige milepæler i arbeidet for kjønns- og seksualitetsmangfold. Utstillingen er laget i samarbeid med Oslo Museum og Skeivt Arkiv. Sammen med OXLO-Champions fotokonkurranse Mitt mangfoldige Oslo, utgjør dette to viktige bidrag til Oslo kommunes markering av Skeivt Kulturår 2022. Utstillingen vil stå på Rådhusplassen til 31. oktober 2022. Materialet vil senere vises på skoler, bibliotek og fritidsklubber i Oslo. Kurator for utstillingen er Maya Økland."

I tillegg viser Vigeland-museet utstillingen "Et skeivt blikk på Vigeland", mens Deichman styrker prosjektet Det skeive biblioteket.

  • Blå skilt - skeive historiske steder i Oslo

Kommunen samarbeider med Oslo Byes Vel, Skeivt arkiv og skeive organisasjoner om oppsetting av blå skilt. Skiltene skal markerer steder i Oslo som er viktige i Oslos skeive historie.

  • OXLO-uka 2022

OXLO-uka foregår i år i tidsrommet 14.-18. november, med avslutning med utdelingen av OXLO-prisen 18. november.

  • Oslo kommunes deltakelse i Oslo pride