Skeivt kulturår Oslo

I 2022 er det 50 år siden sex mellom menn ble avkriminalisert i Norge, da Stortinget opphevet Straffelovens paragraf 213. Markeringen har fått navnet Skeivt kulturår og målet er å synliggjøre skeive liv og skeiv kunst og kultur.

Oslo kommune støtter opp om og deltar i arrangementer og utstillinger i regi av kulturaktører, organisasjoner, institusjoner og forskere i kulturåret. Kommunen ønsker å løfte frem, og synliggjøre Oslos skeive historie.

Kulturåret gir oss anledning til å feire framgang for kjønns- og seksualitetsmangfold, samtidig som det erkjennes at alle mål ikke er nådd.  

LHBT-personer utsettes dobbelt så ofte for hatytringer som den øvrige befolkningen. 15 % har blitt utsatt for konkrete trusler, 12 % har blitt utsatt for hatytringer og 36 % har opplevd nedsettende kommentarer. Mellom 10 og 20 % av den norske befolkingen har negative holdninger til transpersoner og personer som ikke definerer seg som enten mann eller kvinne.

I 2020 vedtok bystyret i Oslo handlingsplanen Stolt og fri. Målet for handlingsplanen er å øke anerkjennelsen av kjønn-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold i Oslos befolkning. Synliggjøring er et av de viktigste tiltakene mot diskriminering. For enkeltindivider er konsekvensene av diskriminering frykt og psykisk stress. Dette kan føre til at den enkelte legger begrensninger på egne valg og handlingsrom. På gruppenivå kan det medføre at enkelte grupper trekker seg tilbake fra offentligheten, og at utsatte grupper internaliserer negative stereotypier. På samfunnsnivå kan konsekvensene være at fordommer diskriminering normaliseres.

Med markeringer i Skeivt kulturår ønsker kommunen at 2022 skal huskes som året da vi annerkjente og feiret det store kjønns- og seksualitetsmangfoldet i byen vår, noe som beriker livet til alle som bor i Oslo.

Aktiviteter i Oslo kommune under Skeivt kulturår

  • Markering av Skeivt Kulturår i Rådhuset

Oslo kommune og Regjeringens offisielle 50-årsmarkering av kulturåret skjer i Oslo rådhus 23. juni 2022. Kommunen og regjeringen inviterer skeive organisasjoner, Oslos skeive befolkning og Osloborgere ellers, til et arrangement som både kaster lys på skeive liv og Oslos skeive historie, og på skeive bidrag til byens musikk og kulturliv.

I programmet inngår artister som Christian Roger Beharie, Nils Beck, Bjarte Hjelmeland, Guro Sibeko, Frida Ånnevik og Fagottkoret. Noman Mubashir samtaler med Gerd Brantenberg, Lise Klavenes og Terje Schrøder – samt representanter for byrådet og regjeringen.

Etter forestillingen, inviterer Ordføreren i Oslo alle påmeldte til en mottakelse i bankettsalen i Rådhuset - for mingling og enkel servering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle – meld deg på her – innen 19. juni.

  • Regnbueplass

Oslo kommunes egen Regnbueplass ble åpnet i Spikersuppa i Oslo sentrum 21. april 2022, på årsdagen for Stortingets avkriminalisering av homofili. Regnbueplassen ligger midt i Oslo på et av byens mest kjente steder – i Spikersuppa. Spikersuppa er sentrum for den årlige Pride-festivalen i juni, og har tilknytning til Oslos skeive historie og kampen for skeives rettigheter

  • Utstillinger

Ustillingen Grenseløs viser skeive liv og historier gjennom kunst. Kjelleren Interkulturelt museum som en gang var fengselsceller i gamle Grønland politistasjon er fylt med kunst, filmer, plakater, bilder og intervjuer. Ustillingen er laget i et samarbeid med Pride Art og byens skeive organisasjoner.

Utstillingen på Rådhusplassen skal vise Oslos skeive historie og synliggjøre forbilder i arbeidet for kjønns- og seksualitetsmangfold. Utstillingen lages i samarbeid med Oslo Museum og Skeivt arkiv, og gjør bruk av OXLO-champions fotokonkurranse Mitt mangfoldige Oslo. Ustillingen blir å se på Rådhusplassen i oktober 2022, og vil senere besøke skoler, bibliotek og fritidsklubber i Oslo.

I tillegg viser Vigeland-museet utstillingen Et skeivt blikk på Vigeland, mens Deichman styrker prosjektet Det skeive biblioteket.

  • Blå skilt -  skeive historiske steder i Oslo

Kommunen samarbeider med Oslo Byes Vel, Skeivt arkiv og skeive organisasjoner om oppsetting av blå skilt. Skiltene skal markerer steder i Oslo som er viktige i Oslos skeive historie.  

  • OXLO-uka/måneden 2022

OXLO-uka foregår i år i tidsrommet 14.-18. november, med avslutning med utdelingen av OXLO-prisen 18. november. Med arrangementer også i måneden fra midten av oktober til midten av november. Oslos skeive historie og kjønns- og seksualitetsmangfold er tema vil være tema på årets OXLO-konferanse 16. november

  • Oslo kommunes deltakelse i Oslo pride

Oslo kommune er arbeidsgiver for over 50000 ansatte. I tillegg er vi vertsby for Oslo Pride. Vi deltar i markeringen med fanen: Åpen by, åpen arbeidsplass. 

Folk i Oslo er forskjellige. Oslo kommune har et særlig ansvar for å tilby tjenester som alle har tilgang til, og som er av like god kvalitet uavhengig av gruppetilhørighet. Det krever at tjenestene er tilpasset den enkelte. Økt kompetanse om kjønn-, kjønnsuttrykk-, og seksualitetsmangfold kan bidra til dette. Det bidrar også til et mer inkluderende arbeidsmiljø for personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

Oslo kommune har i 2022 doblet tilskuddet til Oslo Pride, for å støtte opp om Oslo Prides markeringer i Skeivt kulturår.

Oslo kommune er en synlig deltaker i Oslo Pride. Festivalen åpnes med flaggheisingsseremoni på Rådhuset, og det flagges med regnbueflagg på trikker og busser. Ansatte i kommunen vil også stå på egen stand i Pride Park.

Kommunen deltar med flåte i paraden, og kommunale skoler, fritidsklubber, sykehjem og andre virksomheter markerer Oslo Pride med regnbueflagg og andre aktiviteter.