Satsingsområder

Kommunens handlingsplaner bidrar til å løfte frem spesifikke temaer for å øke synligheten og mobilisere til ekstra innsats.

Stolt og fri - Handlingsplan for kjønn, kjønnsuttrykk og seksualitetsmangfold

Byrådet vil spisse innsatsen for å bekjempe intoleranse og diskriminering slik at alle - uavhengig av kjønn, seksualitet, hvem man forelsker seg i eller velger å leve sammen med og hvordan man velger å uttrykke sin identitet - føler seg trygge og som fullverdige og frie borgere.

Handlingsplanen Stolt og fri ble vedtatt av Oslo bystyre i 2020. 

Tros- og livsynsåpen by

I Oslo skal alle få være den de er og møtes med toleranse, respekt og inkludering, med frihet til å ytre seg fritt, og til å tro eller ikke tro.

Et utvalg oppnevnt av byrådet la fram utredningen Tro det eller ei i 2020, med anbefalinger om fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo

Handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger

Oslo skal være en åpen, inkluderende og tolerant by med likeverd, likestilling og feminisme som viktige verdier. Byrådet vil aktivt bekjempe enhver form for diskriminering, rasisme, trakassering, frihetsberøvelse og undertrykkelse.

Byrådet i Oslo vil i 2020 legge fram en handlingsplan mot hatefulle ytringer og holdninger.

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

I dag opplever personer med funksjonsnedsettelser barrierer som fører til innskrenket frihet fordi samfunnet ikke er tilrettelagt for dem. Byrådet legger konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser til grunn for kommunens arbeid.

Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser ble vedtatt av byrådet i Oslo i 2017.

 

Se alle handlingsplanene og last ned som PDF.