Det startet med Benjamin

I 2001 ble 15 år gamle Benjamin Hermansen fra Holmlia drept av nynazister. En mor mistet sitt barn. En klasse mistet sin klassekamerat. Holmlia mistet en kjær beboer - og en by og nasjon mistet sin uskyld.

Drapet på Benjamin vekket Oslo

40 000 Osloborgere gikk i tog gjennom byens gater i protest. Året etter ble det opprettet en egen pris til minne om Benjamin Hermansen; Benjaminprisen. Den blir utdelt hvert år i forbindelse med Den internasjonale Holocaustdagen. Prisen gis til en skole som arbeider godt mot rasisme og diskriminering.

Drapet vekket også Oslo bystyre. I 2001 vedtok et samlet bystyre to verdidokumenter for Oslo kommune, som en del av «Hovedstadens tiltaksplan mot nazisme, rasisme og intoleranse». Det første verdidokumentet retter seg mot byens befolkning, det andre mot kommunen som arbeidsgiver. Slik ble det som startet med Benjamin, også starten på OXLO – Oslo Extra Large - for en romsligere by, mot rasisme og fordommer.

Siden 2001 har hvert bystyre og hvert byråd gjentatt sin oppslutning om OXLO-arbeidet, og utvidet virkeområdet for arbeidet til også å inkludere funksjons-, kjønns- og seksualitetmangfold. OXLO skal fungere på tvers av sektorer, alder, kjønn, kompetanse, tros- og livssyn og etnisk tilhørighet.

Vold og ekstremisme

Det går en linje fra drapet på Holmlia i 2001, terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet i Oslo 22. juli 2011 og angrepet på al-Noor moskeen i Bærum 10. august 2019.

Oppfordring til voldelig kamp for en truet hvit rase er helt vanlig i høyreekstreme miljøer, også i Norge. Menneskene bak forbrytelsene lever ikke i en privat forestillingsverden av fantasifostre. De bekjenner seg til en hatefull, konspiratorisk og menneskefiendtlig politisk analyse av hvordan samfunnet henger sammen, der vold og drap kan legitimeres for å nå overordnede mål. En anlyse som også legitmerer angrep på kvinnefrigjøring, skeiv kamp og funksjonshemmedes rett til et verdig liv.

Glem ikke

1. november 2002 ble det avduket en byste av Benjamin Hermansen på stedet der han ble drept, med teksten «Glem ikke». Ideen kom fra vennene hans på Holmlia. Det er en oppfordring som fortsatt gjelder.

Hør historien om Benjamin på NRK podcast

NRK har laget en podcast om Benjamin i tre deler. Den finner du her (lenke)

Bilde av mange mennesker i fakkeltog og skilt med teksten "Benjamin - Ikke glem".
Fakkeltog til minne om Benjamin Hermansen som ble drept av nynazister i 2001. Fotograf: nrk.no. Bilde: nrk.no