Inkluderende arbeidsplass

Inkluderende arbeidsplass

OXLO mentorordning
Mentordningen bidrar til økt rekruttering av ansatte med flerkulturell bakgrunn til lederstillinger og stillinger som høyere utdanning.
OXLO Business Charter
Charteret er en arena og et nettverk for samarbeid og synliggjøring av mangfold som en ressurs for arbeids- og næringslivet i Oslo.