Inkubatorprogram for bærekraftig matproduksjon

Dette er et kurs- og mentorprogram for deg som vil utforske en forretningsidé etter markedshageprinsipper innen bærekraftig matproduksjon i Oslo og Viken.

Kurs

Programmoppstart er januar 2021.

Programmet består av 5-6 kurs.

Kursene dekker de viktigste temaer innen ulike dyrkingsmetoder, salg og markedsføring,  jord- og plantehelse, og forretningsoppstart, ulike forretningsmodeller og verdiskaping.

Kursene vil foregår digitalt.

Areal

Du kan delta i programmet og teste ut forretningsideen din på areal du selv disponerer, eller søke om å få tildelt areal ved Linderud gård. Linderud gård har 3 bed à 250 m2 og 6 bed à 30 m2 som kan disponeres av deltagere i inkubatorprogrammet.

Mentorveiledning

Deltakere med prosjekter på de tre store bedene på Linderud gård vil få mentorveiledning gjennom dyrkesesongen i tillegg til kursene som settes opp.

Pris

Det koster 1200 kroner å delta.

Søk om plass

Meld deg på hos Nabolagshager

Frist for å søke: 18. desember 2020.

Om inkubatorprogrammet

Inkubatorprogrammet ble først utviklet av svenske Botildenborg, og sprer seg nå som metoden til flere byer i Europa. Inkubatorprogrammet er kjent som Stadsbruk i Sverige.

I Osloregionen er det Statsforvalteren i Oslo og Viken, Nabolagshager og Bymiljøetaten som samarbeider om oppstart av inkubatorprogrammet, med veiledning av Botildenborg.

Kontakt oss

Har du spørsmål om inkubatorprogrammet eller søknaden?

Du kan sende en e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no. Merk e-posten med «inkubator for bærekraftig matproduksjon».