Til innhold
Turkart og turguider

I utmark kan du ferdes fritt til fots hele året når det skjer hensynsfullt. Motorferdsel i utmark er forbudt. Kjøring på skogsveier i Marka er forbudt uten grunneiers tillatelse. Over innmark kan du ferdes til fots eller på ski når Marka er frosset eller snølagt, men ikke fra 30. april til 14. oktober.

Oslos vannkilder ligger i ulike områder av marka som brukes flittig.

For å beskytte drikkevannet vårt, er det restriksjoner (forbud) i de nederste delene av nedbørsfeltet til drikkevannmagasinene.


Se kart over vann der det er restriksjoner på grunn av vannforsyningen

Kartet viser hvilke vann som inngår i Oslos vannforsyning og hvor det er restriksjoner for å beskytte vannforsyningen. 

Retningslinjer for ferdsel i marka (PDF 1,7MB)

Restriksjoner i nedbørsfeltene for drikkevannet (PDF 0,4MB)

Les mer om hundehold i Oslo her.

Les mer om bål og grill her.