Retningslinjer for ferdsel i marka

For å beskytte drikkevannet vårt, er det restriksjoner de nederste delene av nedbørsfeltet til drikkevannmagasinene. Det er forbud som begrenser bruk av vann og vassdrag som er drikkevannskilder, og områdene rundt dem.

Kartet viser hvilke vann som inngår i Oslos vannforsyning og hvor det er restriksjoner for å beskytte vannforsyningen. 

Se kart over vann i marka med restriksjoner

I utmark kan du ferdes fritt til fots hele året når det skjer hensynsfullt. Motorferdsel i utmark er forbudt. Kjøring på skogsveier i Marka er forbudt uten grunneiers tillatelse.

Over innmark kan du ferdes til fots eller på ski når Marka er frosset eller snølagt, men ikke fra 30. april til 14. oktober.

Relevant innhold