Frognerbekkdalen og Skøyenparken

Mens Frognerparken er ganske solfylt og velfrisert, mye av det vi forbinder med en typisk park, er Frognerbekkdalen og Skøyenparken mer skyggefull og mer naturlig.

Her får du nesten villmarksfølelse, selv om du er noen minutter fra Frognerparken. Store frodige trær danner et lunt grønt tak over turveiene, om våren er det yrende fuglesang, og den sky nattergalen har besøkt disse to bortgjemte perlene.

Frognerbekkdalen - Frognerparkens hemmelige dal

Bli med inn i Frognerbekkdalen, hvor trollbær vokser. Gamlebyen har Svartdalen, Frogner har Frognerbekkdalen.

Frognerbekkdalen ligger i sørøstenden av Frognerparken. Her fortsetter Frognerdammen i en foss ned til Frognerbekkdalen. På toppen av fossen er det ei bru som skiller Frognerparken fra Frognerbekkdalen.

Frognerelva og Frognerdammene

Gjennom dalen sildrer Frognerelva. Frognerelva er ca. 7 kilometer lang og har Sognsvann som hovedkilde. Elva går i kulvert i store deler av løpet, men i Frognerparken danner den to store dammer (Frognerdammene), og i Frognerbekkdalen sildrer elva gjennom den ca. 500 meter lange dalen, før den forsvinner i kulvert ved Drammensveien.

Edelløvskog og nattergal

I Frognerbekkdalen finner du rik edelløvskog, en skog med varmekjære trær hvor det også er et rikt insekts- og dyreliv. I dalen finner du blant annet almetrær, ask og svarttor, og her er det registrert sjeldne planter, som for eksempel trollbær.

Nattergalen er også registrert i dalen, og som navnet sier synger den om natta, men også tidlig om morgenen. Den foretrekker løvskog, gjerne i nærheten av vann eller en bekk. Nattergalen er en trekkfugl, så sjansen for å høre den er best om våren når den kommer tilbake og skal tiltrekke seg en make.

I Frognerbekkdalen pleier Bymiljøetaten mange av trærne. Vi sjekker tilstanden på trærne der, og beskjærer flere av dem. I dalen er det registrert almesyke over lengre tid, og siden 2018 har vi årlig vaksinert alle store almetrær her.

Skøyenparken - Frognerparkens rufsete nabo

Skøyenparken er kanskje ukjent for en del, til tross for at den ligger som en forlengelse av Frognerparken i sørvest. Skøyenparken kalles også Den engelske park og ble anlagt i 1860-årene.

Turveier og løvtrær

Midt i parken ligger det en inngjerdet herregård i privat eie, Skøyen hovedgård, men i ytterkantene av parken er det turveier og store, gamle løvtrær med rikelig med fugleliv. Dette er en park som ligner mer på villmark, særlig den strekningen langs Skøyenbekkens dalsøkk, hvor turveien også passerer to bruer.

De store gamle løvtrærne beskjærer og vedlikeholder Bymiljøetaten ved behov for å gi dem bedre vekstkår. I parken finner du også en nydelig klynge med epletrær som gir rikelig med epler om høsten.

40 ulike fuglearter

Skøyenparken har et rikt dyreliv og er en av Oslos beste parker for fuglesang. I vårmånedene kan opptil 40 ulike fuglearter spille opp til konsert. De staselige trærne er dessuten tilholdssted for både kattugle, nattergal og sjeldne insekter, blant annet verdens nordligste funn av eikegresshoppen, ei gresshoppe med forkjærlighet for gamle eiketrær.

Det er registrert mange utrydningstruede arter i parken, for eksempel den sjeldne planten lodnefiol og sjeldne sopper som skrukkeøre og rødvorte. Den sky nattergalen er også registrert her.

I vest avgrenses Skøyenparken av Casinetto borettslag. Tidligere tilhørte også disse områdene parken. De fargerike bygningene er ifølge Byantikvaren et flott eksempel på 1980-tallets lekne boligarkitektur og med vekt på grøntområder og lekemuligheter.

Slik kommer du deg dit

Frognerbekkdalen starter ved brua som ligger sør for hovedaksen i Frognerparken (når du står på brua med Sinnataggen, ser du mot Frognerbekkdalen i sør). Du kommer også til Frognerbekkdalen fra Drammensveien. Fortsetter du Drammensveien mot Skøyen, kommer du til Prinsessealleen som går nordover mot Skøyenparken.