Akerselvakulverten

Hvis du padler eller ror nedover Akerselva, møter du på en mytisk kulvert fra Vaterland til Bispevika. Den er 430 meter lang, og fungerer som en tunell for småbåter.

Akerselvakulverten binder Grønland og Vaterland sammen med fjordbyen. Kulverten muliggjør et aktivt båt- og padlemiljø ved Vaterland hvor blant annet Akerselva padleklubb, Akerselva trebåtforening, DNT og JOY tilbyr vannbaserte aktiviteter for barn og ungdom i nærmiljøet. Aktiviteten synliggjør også områdets historiske bruk og identitet.

Tunnelen har to parallelle løp, hvor kun det østre løpet er tilrettelagt for ferdsel når vannføringen tillater forsvarlig bruk. All ferdsel i kulverten skjer på eget ansvar.

Oppgradert belysning og sikkerhet

I 2023 fikk kulverten oppgradert belysning, skilt som angir avstand til utgangen og livredningsutstyr. Lyset skrus av ved solnedgang, for å skjerme livet i vannet. Gjennomfart anbefales kun i båt med erfaren båtfører, eller gjennom organisert aktivitet i området.

Sjekk vannføringen!

Vannføringen er vannmengden som passerer et gitt punkt i elva, og måles i volum per tidsenhet.
Akerselva Padleklubb anbefaler padling/roing i elva opp til en vannføring på 7-10 m3/s for båtførere på de fleste nivåer.. Hver enkelt må ta hensyn til sine individuelle ferdigheter.

Her kan du følge med på vannstand og vannføring i Akerselva ved Elvebakken.

Vårflom og høstflom

Akerselva er et regulert vassdrag og vanntilførselen styres av Vann- og avløpsetaten ved Maridalsvannets utløp. Normal vannføring er ca. 1,5 kubikkmeter per sekund (1,5 m3/s), som er minste vannføring.

Akerselva har normalt en markant vårflom i april/mai og en flom sent på høsten.

Hvem har ansvaret for Akerselvakulverten?

Bymiljøetaten har driftsansvar for belysning og sikkerhetsutstyr, mens Statens vegvesen og Bane NOR har ansvaret for kulvertkonstruksjonen.

Akerselvakulverten