Til innhold
Dyr i Oslo

Skadet vilt

Arbeid med skadet vilt utføres i mange kommuner av en egen viltnemnd. I Oslo kommune ivaretar Bymiljøetaten disse oppgavene.

Meldinger om viltpåkjørsler og andre hastesaker om skadede dyr:

Oslo Politidistrikt, telefon 02 800 (hele døgnet).

Skadde/syke fugler og mindre pattedyr (ikke elg, rådyr, rev og grevling)

Meldes direkte til Falck Dyreambulanse på telefon 02 222.

Andre kontaktpunkter
Type dyr / områdeKontaktinformasjon
HusdyrDyrevernsnemnda tlf: 22 40 00 00
Politiet tlf: 02 800.
Veterinærvakt (produksjonsdyr) tlf: 476 18 888.
Dyrehelse og dyrevernMattilsynet tlf: 22 40 00 00.
FlaggermusFlaggermusmottaket (NZF)
FuglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus