Skadet vilt

Arbeid med skadet vilt utføres i mange kommuner av en egen viltnemnd. I Oslo kommune ivaretar Bymiljøetaten disse oppgavene.

Viltulykker og akutt skadde dyr (elg, rådyr, grevling, rev)

Ved påkjørsel av vilt er det viktig med rask utrykning. Det samme gjelder ved observasjoner av dyr med livstruende skader som krever umiddelbar oppfølging. 

Slik melder du om viltpåkjørsler og hastesaker om skadede dyr:

Operasjonssentralen videreformidler hastesaker om skadde ville dyr til kommunens fallviltmannskap hele døgnet. Husk å merke påkjørselstedet ved viltulykke, da dette vil gjøre ettersøksarbeidet enklere.

Skadde fugler og små pattedyr

Bymiljøetaten har en avtale med Falck om henting av skadde og syke fugler og mindre pattedyr.

Slik melder du om skadde/syke fugler og mindre pattedyr (ikke elg, rådyr, rev og grevling):

  • Meldes direkte til Falck Dyreambulanse på telefon 02 222.

Har du sett et sykt dyr, eller et dyr med mindre skader?

Av og til ser man rådyr som halter med en gammel skade, eller dyr som virker syke. Har du andre spørsmål om dyr? Send oss gjerne en melding på postmottak@bym.oslo.kommune.no, så undersøker vi saken nærmere.

Andre kontaktpunkter

Kontaktpunkter
Type dyr / områdeKontaktinformasjon
DyrevelferdMattilsynet tlf: 22 40 00 00.
Politiet tlf: 02 800.
Produksjonsdyr (landbruk)Veterinærvakt tlf: 476 18 888.
FuglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (gjelder kun informasjon om ville fugler, ikke henting/utrykning)