Skadet vilt

Arbeid med skadet vilt utføres i mange kommuner av en egen viltnemnd. I Oslo kommune ivaretar Bymiljøetaten disse oppgavene.

Viltulykker og akutt skadde dyr (elg, rådyr, grevling, rev)

Ved påkjørsel av vilt er det viktig med rask utrykning. Det samme gjelder ved observasjoner av dyr med livstruende skader som krever umiddelbar oppfølging.

Meld fra om viltpåkjørsler og hastesaker om skadede dyr

Operasjonssentralen videreformidler hastesaker om skadde ville dyr til kommunens fallviltmannskap hele døgnet. Husk å merke påkjørselstedet ved viltulykke, da dette vil gjøre ettersøksarbeidet enklere.

Hardt skadde fugler og små pattedyr

Dersom du kommer over hardt skadde fugler og mindre pattedyr oppfordrer vi til at de fraktes til veterinær. I mange tilfeller er den beste hjelpen å la en syk eller skadet fugl få være i fred, eller flytte den noen meter til et tryggere sted. Har du en skadet fugl i hagen bør du holde katten eller hunden din inne et par dager, slik at den skadde fuglen får ro. Informer eventuelt andre i området om de må ta hensyn.

Bymiljøetaten hadde tidligere avtale med en ekstern operatør som bisto med å frakte hardt skadde fugler og mindre pattedyr til veterinær. Denne avtalen gjelder ikke lengre.

Fugleunger på bakken

På sen vår og forsommeren er det vanlig å treffe på fugleunger av troster, måker og kråkefugl på bakken. Hovedregelen er at disse fugleungene ikke skal røres, foreldrene er som regel i nærheten og passer på. Du kan dermed gjøre mer skade enn nytte ved å ta de innendørs eller frakte til veterinær. Har fugleungen(e) forvillet seg ut på en trafikkert vei, kan du med fordel flytte de noen meter inn mot et grønt areal eller lignende.

Skadde ugler og rovfugler

Når det gjelder sjeldne eller truede arter som ugler og rovfugler har vi kontakt med eksperter utenfor kommunen som kan ta på seg rehabilitering av disse.

Har du sett et sykt dyr, eller et dyr med mindre skader?

Av og til ser man rådyr som halter med en gammel skade, eller dyr som virker syke. Har du andre spørsmål om dyr? Send oss gjerne en melding på postmottak@bym.oslo.kommune.no, så undersøker vi saken nærmere.

Andre kontaktpunkter

Dyrevelferd:

Produksjonsdyr (landbruk):

Fugler: