Skadet vilt

Arbeid med skadet vilt utføres i mange kommuner av en egen viltnemnd. I Oslo kommune ivaretar Bymiljøetaten disse oppgavene.

Viltulykker og akutt skadde dyr (elg, rådyr, grevling, rev)

Ved påkjørsel av vilt er det viktig med rask utrykning. Det samme gjelder ved observasjoner av dyr med livstruende skader som krever umiddelbar oppfølging.

Meld fra om viltpåkjørsler og hastesaker om skadede dyr

Operasjonssentralen videreformidler hastesaker om skadde ville dyr til kommunens fallviltmannskap hele døgnet. Husk å merke påkjørselstedet ved viltulykke, da dette vil gjøre ettersøksarbeidet enklere.

Hardt skadde fugler og små pattedyr

Bymiljøetaten har en avtale med Falck om henting av hardt skadde fugler og mindre pattedyr (som piggsvin, ikke elg, rådyr, rev og grevling).

Behandling av skadde fugler og små pattedyr

Pågangen hos Falck er ofte stor, og det kan bli ventetid. Vi oppfordrer deg derfor til å frakte hardt skadde fugler og mindre pattedyr til veterinær på egen hånd, om mulig. I mange tilfeller er den beste hjelpen å la en syk eller skadet fugl få være i fred, eller flytte den noen meter til et tryggere sted. Har du en skadet fugl i hagen bør du holde katten eller hunden din inne et par dager, slik at den skadde fuglen får ro. Informer eventuelt andre i området om de må ta hensyn.

Meld fra om skadde fugler og små pattedyr

Falck kan kontaktes på tlf.: 02 222.

Falck henter kun dyr med alvorlige skader og dyrene som hentes blir som hovedregel avlivet. De henter ikke døde dyr og flytter ikke måker, måkeunger eller andre fugleunger. Falck rykker kun ut til oppdrag i byggesonen, ikke på øyene eller i marka.

Hva skjer med fuglene som blir hentet av Falck?

De fleste ville fugler som bringes til veterinær av Falck blir avlivet. Oslo kommune har ikke et dyrehospital som tar seg av langvarig rehabilitering av for eksempel duer og måker med brukne vinger. Når det gjelder sjeldne eller truede arter som ugler og rovfugler har vi kontakt med eksperter utenfor kommunen som kan ta på seg rehabilitering av disse.

Har du sett et sykt dyr, eller et dyr med mindre skader?

Av og til ser man rådyr som halter med en gammel skade, eller dyr som virker syke. Har du andre spørsmål om dyr? Send oss gjerne en melding på postmottak@bym.oslo.kommune.no, så undersøker vi saken nærmere.

Andre kontaktpunkter

Kontaktpunkter
Type dyr / områdeKontaktinformasjon
DyrevelferdMattilsynet tlf: 22 40 00 00.
Politiet tlf: 02 800.
Produksjonsdyr (landbruk)Veterinærvakt tlf: 476 18 888.
FuglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oslo og Akershus (gjelder kun informasjon om ville fugler, ikke henting/utrykning)