Bruk av tømmestasjoner for båtseptik

Tømmestasjonene er bare tilpasset for å tømme septiktanker og det toalettavfall denne inneholder.

Hva skal ikke kastes ved tømmestasjonene?

Ikke kast bleier, bind eller tamponger i båttoalettet. Det kan tette båtens rørsystem og skape problemer ved tømmestasjonen.

Tømmestasjon må ikke brukes til å tømme olje eller bunnvann. Olje, bensin og diesel regnes som farlig avfall og skal leveres på egnet sted, for eksempel til gjenbruksstasjoner som tar i mot farlig avfall.

Hvor finner du tømmestasjonene?

Kontakt