Sesongleie av terapibassenget på Manglerud bad

Søk om leie av terapibassenget for sesongen 2023/2024. Sesongen er fra og med uke 34 og til og med uke 25.

Frist for å søke

29. mai.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner og foreninger med organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene kan søke.

Målgruppen for bruk av bassenget er personer som har et spesielt behov for tilgang til terapibasseng, som for eksempel funksjonsnedsettelser, revmatiske sykdommer og rehabilitering.

Tidsrom for leie

Det er mulig å søke om tid på tirsdager eller torsdager i tidsrommet kl. 07:00-15:00.

Følgende uker og dager er ikke inkludert i leien: Uke 40 (høstferie), uke 52 (juleferie), uke 8 (vinterferie), uke 13 (påske) og torsdag 9. mai (Kristi Himmelfartsdag).

Pris

Bassengleie er 2500 kroner per time, inkludert inngang. Minste leietid er 1 time.

Slik søker du

I søknaden om leie av tid i terapibassenget må du presisere hvem som er ansvarlig for aktiviteten i leietiden. Vedkommende må også levere gyldig livredningsbevis sammen med søknaden.

Last ned søknadsskjema (docx)

Søknaden merket “Idrettsavdelingen”, samt gyldig livredningsbevis, sendes på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no eller per post tilOslo kommune, Bymiljøetaten, Postboks 636 Løren, 0507 Oslo.

Svar på søknaden

Leietakere som ønsker leie hele sesongen prioriteres. Svar på søknaden kan ventes senest i slutten av juni. Alle som får tildelt leietid og er ansvarlig for aktiviteten må signere ansvarserklæring. Denne ligger ved når avtalen sendes ut.