Rustadgløtt senter for hverdagsmestring

Tidsavgrenset tilbud som varer i 8 uker.

Vi tilbyr tilpasset trening i form av egentrening og felles trening, lett servering ved ankomst og lunsj, informasjon og veiledning om videre aktiviteter og tilbud i bydelen. Sammen med deg lager vi en plan for oppholdet ut fra det du ønsker å mestre bedre i hverdagen. Du må være villig til å gjøre en innsats selv og kunne følge et enkelt treningsprogram.

Adresse:Rustagrenda 1
Postnummer/sted: 0693 OSLO
Telefon: 95211368
Kontaktperson: Randi Amundsen
Kommentar:
Kommentar:
Kommentar: