Trosterudvillaen

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Dr. Dedichens vei 28, 0675 OSLO

Trosterudvillaen

Vi har to rom til leie som atelier i Trosterudvillaen.

Kontraktslenge

Kulturkontrakt fem år med mulighet for forlengelse i fem år

Kunstform

Visuell kunst. Bygget er ikke et etablert kunstsenter. Det er begrensninger mtp støy, ventilasjon/avgasser  og avfallshåndtering. Kunstformen må ikke være av en slik art at det støyer for naboer. Søker er selv ansvarlig for at rommet er egnet til egen bruk. 

Leiekostnader

Arbeidslokaler med subsidiert husleie har fast forutsigbar leiesats for husleie med 333 kroner per kvadratmeter per år.

I tillegg til subsidiert husleie skal leier betale en andel av eiendommens årlige felleskostnader i henhold til regnskap. Andel av felleskostnader betales månedlig med et akontobeløp i tillegg til husleien. Eventuelt restoppgjør foretas innen utgangen av det påfølgende år.

Leietakers andel av felleskostnadene beregnes etter en fordelingsnøkkel. Fordelingsnøkkelen beregnes ut fra byggets totale areal delt på leietakers eksklusive bruksareal.

Som felleskostnader menes blant annet strøm, varmtvann og oppvarming av fellesareal, renhold, kommunale avgifter, rennovasjonskostnader, vaktmestertjenester, og generelle driftsutgifter.

De aller fleste atelier har egne strømmålere. Leietaker er selv ansvarlig for å opprette eget strømabonnement. For de atelierene som ikke har egen strømmåler belastes strømforbruket gjennom felleskostnadene.

Kostnader for de ulike rommene
RomNettoarealHusleie per månedFelleskostnader/akontobeløp per måned
Rom 368,5 kvm236 kr313 kr
Rom 3719,5 kvm541 kr718 kr

Kulturetaten kontrollmåler alle atelier, som kan medføre prisjusteringer.

Søknadsfrist

Fristen for å søke er 27. januar kl. 23:59.

Søknadsskjema

Logg inn og fyll ut søknadskjema her

Lenker

Mer informasjon om Oslo kommunes atelierer

Oversikt over lokaler til leie

Visning

Torsdag 20. januar, kl. 13.00–14.00.