Til innhold
Skolelokaler til utlån

Prosjekt Meråpen skole

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

I Oslo er det over 170 skoler, og kapasiteten for utleie er større enn det som blir benyttet i dag. Oslo kommune har derfor satt i gang et pilotprosjekt for å bedre rutinene og gjøre det enklere for både utleier og leietaker.

Kort om prosjektet

 • Prosjektet skal få på plass en enklere digital løsning for lån og leie av skoler
 • Prosjektet har pågått siden januar 2018 og avsluttes i juni 2020
 • Haugen skole, Lusetjern skole, Marienlyst skole, Mortensrud skole, Vahl skole, Veitvet skole og Årvoll skole er med i prosjektet
 • Prosjektet skal gjennomgå dagens regelverk, med mål om å forenkle det

Hva er prosjekt Meråpen skole?

Oslo kommune gjennomfører prosjekt Meråpen skole fram til juni 2020. Frivilligheten, idretten og kulturlivet kan benytte lokaler i Oslo-skolen etter skoletid og i helger.

Følgende skoler deltar i prosjektet som meråpne skoler: Haugen, Lusetjern, Marienlyst, Mortensrud, Vahl, Veitvet og Årvoll.

Ønsker du informasjon om utlån av skolelokaler?

Finn søknadsskjema og søknadsfrister for lån av skolelokaler.

Ønsker du hjelp til å finne et lokale til ditt arrangement?

Prosjektet har dessverre ikke mulighet til å hjelpe organisasjoner og aktører med å finne lokaler.
Finn oversikt over lokaler og uteområder til lån og leie.

Bakgrunn for prosjektet

I Oslo kommunes frivillighetsmelding fra 2016 er et av målene at kommunale lokaler skal være meråpne og fylles med frivillig aktivitet.

Målet for prosjektet er å etablere forenklede rutiner og systemer som gir økt tilgjengelighet til kommunale lokaler på en enkel, trygg, sikker og oversiktlig måte.

Leveranser 2019/2020

 • Prøve ut en bookingløsning for kommunale lokaler. Løsningen er under utvikling.

 • Utvikle en e-læringsmodul for sertifisering av tilsynsvakter og lån/leietakere av skolelokaler.  E-læringsmodulen skal prøves ut på skolene i prosjektet.

 • Prøve ut økt utlån/utleie av skolelokaler uten tilsynsvakt.

 • Bidra til at det etableres flere «lavterskel» tilbud på skoler i prosjektet.

 • Utarbeide en informasjonsmodell for utrulling av meråpen skole i Osloskolen.

 • Sikre klarspråk i vedtaksbrev, avtaler og annet informasjonsmateriell.

 • Ta i bruk en brosjyre som skal være et praktisk hjelpemiddel for lån/leietaker.

 • Synliggjøre de økonomiske konsekvenser ved økt utlån/utleie av skolelokaler.

 • Avklare hvordan overnatting i skolelokaler kan gjennomføres på en trygg og sikker måte. Prosjektet prøver ut overnatting på Årvoll skole.

 • Levere innspill til arbeidet med revidering av Forskrift for utlån og utleie av kommunale lokaler.

 

Hvem er ansvarlig?

Kulturetaten leder prosjekt Meråpen skole sammen med Utdanningsetaten og Undervisningsbygg. Oslo musikkråd, Ungorg, Ung i kor og de berørte bydelene medvirker i prosjektet.

Kontakt oss

Prosjektleder Harald Arnesen

 • e-post: harald.arnesen@kul.oslo.kommune.no

Prosjektmedarbeider Stine Håtuft

 • e-post: stine.hatuft@kul.oslo.kommune.no

Postmottak

 • e-post: merapent@kul.oslo.kommune.no